Yeni Açılış Dilekçesi

 ……………………. İLÇE SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI’NA

…./…..2020

      5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ve aynı kanunun 16. Maddesi gereği yönetmelik hükümlerine uygun Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi almak istiyorum.

Gereği bilgilerinize arz olunur.

Saygılarımızla,

OPTİSYENLİK MÜESSESESİ UNVANI                         : ………………………………………………

OPTİSYENLİK MÜESSESESİ SAHİP VE SAHİPLERİ            : ………………………………………………

OPTİSYENLİK MÜESSESESİ ADRESİ                          : ………………………………………………

OPTİSYENLİK MÜESSESESİ SAHİBİ

ADI                : …………………………………………………………..

SOYADI        : …………………………………………………………..

İMZA            : …………………………………………………………..

MESUL MÜDÜR

ADI                : …………………………………………………………..

SOYADI        : …………………………………………………………..

İMZA            : …………………………………………………………..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir